ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาด
 •     เรือนจำกลาง อ.แม่สะเรียง มีความประสงค์จะขายทอดตลาด วัสดุ - ครุภัณฑ์โรงงานชำรุด จำนวน 26 รายการ และจำหน่ายครุภัณฑ์ ยานพาหนะ โดยวิธีการประมูล จำนวน 2 รายการ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณหน้าเรือนจำ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โทร 053-681027 ต่อ 17
 • หน่วยงาน    เรือนจำ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
 • วันที่ประกาศ   14/07/2553
 • หมดเขต    29/07/2553
 • อ่าน   724
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294