ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
 •     กรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนปรุง) ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ เพื่อให้บริการแกผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนปรุง ผู้สนใจติดต่อฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 14 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2553 หรือ www.suanprung.go.th หรือโทร 053-280228-40 ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/07/2553
 • หมดเขต    02/09/2553
 • อ่าน   518
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294