ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคา
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2553 หรือโทร 053-828343 ต่อ 102 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.changkung.com
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/07/2553
 • หมดเขต    03/08/2553
 • อ่าน   516
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294