ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุ
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 46 รายการ โดยวิธีประกวดราคา ผู้สนใจติดต่อได้ที่หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2 - 11 สิงหาคม 2553 หรือสอบถามผู้รับผิดชอบ นายทรงศิลป์ ซื่อสัตย์ พนักงานพัสดุ โทร 053-945281-3 ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/07/2553
 • หมดเขต    11/08/2553
 • อ่าน   461
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294