ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ศาลจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร
 •     ศาลจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร และสถานที่ของศาลจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน ถึงวันที่ 19 กันยายน 2550
 • หน่วยงาน    ศาลจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/08/2550
 • หมดเขต    19/09/2550
 • อ่าน   1016
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294