ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อ และสอบราคาจ้าง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะทำการสอบราคาซื้อ และสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ส่วนการคลัง องค์หารบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2553 หรือโทร 053-296600 ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/07/2553
 • หมดเขต    06/08/2553
 • อ่าน   541
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294