ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ฝ่ายพัสดุและอาคาร สำนักอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามโทร 053-328495-8 ต่อ 1106
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/07/2553
 • หมดเขต    02/08/2553
 • อ่าน   487
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294