ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาด
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดแพสูบน้ำดิบบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวง อุดมธารา จำนวน 1 รายการ ณ ห้องประกวดราคาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) วันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ผู้สนใจติดต่อได้ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ถ.เชียงใหม่ - ลำปาง ต.ป่าตันอ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 - 30 กรกฎาคม 2553 หรือโทร 053-234476 ต่อ 127
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ถ.เชียงใหม่ - ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/07/2553
 • หมดเขต    30/07/2553
 • อ่าน   515
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294