ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำแบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 2 ตำบลสบเตี๊ยะ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กันยายน 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/08/2550
 • หมดเขต    12/09/2550
 • อ่าน   960
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294