ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อวัสดุต่าง ๆ
 •     งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อหน่วยจัดหาพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 หรือสอบถามที่ นายทรงศิลป์ ซื่อสัตย์ โทร 053-945283
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรรส เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/07/2553
 • หมดเขต    30/07/2553
 • อ่าน   559
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294