ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศข่าว
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จะดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในราชการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2553 หรือโทร 053-255560 หรือ www.gprocurement.go.th / www.fca16.com
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/07/2553
 • หมดเขต    02/08/2553
 • อ่าน   636
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294