ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศประกวดราคา
 •     สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน จะดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่ารถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน และรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 2 ผู้สนใจติดต่อได้ที่สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน ในวันที่ 23 - 30 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 - 16.00 น. หรือ http://lpn.nfe.go.th หรือโทร 053-511295 ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   23/07/2553
 • หมดเขต    30/07/2553
 • อ่าน   624
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294