ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศสอบราคา
 •     เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ณ หมู่ที่ 4 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่องานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ หรือโทร 053-423361 - 2 ต่อ 18 ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2553 หรือ www.nongphueng.go.th
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/07/2553
 • หมดเขต    06/08/2553
 • อ่าน   760
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294