ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จำหน่ายครุภัณฑ์เครื่องมือโรงงานชำรุด จำนวน 6 รายการ
 •     สำนักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) กรมทางหลวง มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องมือโรงงานชำรุด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีการประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ณ สำนักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • หน่วยงาน    สำนักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/07/2553
 • หมดเขต    17/08/2553
 • อ่าน   582
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294