ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (ท่อ-อุปกรณ์ประปาชำรุด และวัสดุชำรุด) จำนวน 65 รายการ และขายทอดตลาดวัสดุ ท่อ - อุปกรณ์ประปา (วัสดุไม่จำเป็นต้องใช้งาน) จำนวน 52 รายการ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ถ.เชียงใหม่ - ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ถ.เชียงใหม่ - ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/07/2553
 • หมดเขต    11/08/2553
 • อ่าน   569
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294