ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคา
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ ได้ดำเนินการประกาศสอบราคาจัดซื้อชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 นั้น ขอแก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯ ดังกล่าว ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร 053-247389 ต่อ 11 / 12
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/07/2553
 • หมดเขต    //2553
 • อ่าน   526
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294