ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้าง
 •     สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ประสงค์จะสอบราคาจ้างบริการทำความสะอาดและจ้างบริการดูแลต้นไม้รวมทั้งสนามหญ้า ผู้สนใจติดต่อได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2553 หรือโทร 053-240486 ต่อ 105 หรือ www.5.excise.go.th
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/07/2553
 • หมดเขต    05/08/2553
 • อ่าน   617
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294