ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร
 •     ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ จำนวน 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจคนเข้าเมือง 5 ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2553 หรือโทร 053-207556 ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/07/2553
 • หมดเขต    10/09/2553
 • อ่าน   542
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294