ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ยกเลิกสอบราคา
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ ดำเนินการสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ปรากฎว่าในวันและเวลาดังกล่าวไม่มีผู้มายื่นซองสอบราคาโครงการดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการสอบราคาจ้างดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามระเบียบฯ และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ จึงขอยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ และเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 15, 16,18 และ 19/2553 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2553
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/07/2553
 • หมดเขต    //2553
 • อ่าน   493
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294