ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ยกเลิกประกาศประมูลขายอาคารไม้
 •     สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจเชียงใหม่ ได้ส่งประกาศสำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจเชียงใหม่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน ครั้งที่ 5/2553 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 ประกาศประมูลขายอาคารไม้โรงเรียนชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง อาคารไม้ห้องส้วม จำนวน 1 หลัง ที่สวนป่าแม่หอพระ ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจเชียงใหม่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการ จึงขอยกเลิกประกาศประมูลฯ ดังกล่าวได้ก่อน
 • หน่วยงาน    สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจเชียงใหม่ องค์การอุตสาหรรมป่าไม้ ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/07/2553
 • หมดเขต    //2553
 • อ่าน   534
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294