ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
  • สอบราคาจ้างเหมา
  •     เทศบาลตำบลสองแคว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการถมถนนลูกรัง (ถนนสายรองในหมู่บ้าน) ผู้สนใจติดต่อได้ที่งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลสองแคว ระหว่างวันที่ 2 - 17 สิงหาคม 2553 หรือโทร 053-367995 หรือ http://www.songkwae.org
  • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
  • วันที่ประกาศ   30/07/2553
  • หมดเขต    17/08/2553
  • อ่าน   582
  • ผู้ส่ง   
  •      สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
    49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294