ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
 •     เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน, ครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2553 หรือโทร 053-965421 ต่อ 14 - 15 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.maehoningoen.go.th
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/07/2553
 • หมดเขต    17/08/2553
 • อ่าน   563
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294