ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคา
 •     วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน) จำนวน 46 รายการ ครั้งที่ 2 ผู้สนใจติดต่องานพัสดุ วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2553 โทร 053-283561-2 ต่อ 116
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ถ.สุรวงค์ ซ.5 ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/07/2553
 • หมดเขต    09/08/2553
 • อ่าน   597
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294