ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้าง
 •     สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน จำนวน 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2553 หรือโทร 053-525615-6 หรือ www.lamphun.mol.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
 • หน่วยงาน    สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   30/07/2553
 • หมดเขต    10/08/2553
 • อ่าน   602
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294