ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคา
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์จะประกวดราคาเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคฯ เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยฯ ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่องานเลขานุการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 - 23 สิงหาคม 2553 หรือโทร 053-945603 ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถ.อินทวโรรส เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/07/2553
 • หมดเขต    23/08/2553
 • อ่าน   636
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294