ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างทำความสะอาดหอพัก
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จ้างทำความสะอาดหอพัก 15 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่งานการเงิน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2553 หรือโทร 053-943137
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/07/2553
 • หมดเขต    13/08/2553
 • อ่าน   505
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294