ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคา
 •     เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีการสอบราคา โครงการจัดซื้อรถดั๊มเปอร์ติดตั้งโม่ผสมปูนฉาบ แบบสตาร์ทด้วยกุญแจ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ สูบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) การเทปูนด้านหน้า ความจุ 2 ถุงปูน จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อได้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม - 2 กันยายน 2553 ณ กองคลังเทศลาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หรือโทร 053-85211-3 ต่อ 104, 106
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/08/2553
 • หมดเขต    02/09/2553
 • อ่าน   600
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294