ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
 •     องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการคลัง สำนักอำนวยการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กันยายน 2550
 • หน่วยงาน    องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 • วันที่ประกาศ   29/08/2550
 • หมดเขต    04/09/2550
 • อ่าน   667
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294