ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่หมู่บ้านอลงกรณ์
 •     การประปาส่วนภูมภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่หมู่บ้านอลงกรณ์ หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร อ.สันทราย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การประปาส่วนภูมภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กันยายน 2553
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/08/2553
 • หมดเขต    01/09/2553
 • อ่าน   462
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294