ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ต.หายยา เชียงใหม่ สอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ได้แก่ รถไฟฟ้า ขนาด 8 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน , ลิฟท์ส่งของ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 จำนวน 1 ตัว ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 กันยายน 2553
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ต.หายยา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/08/2553
 • หมดเขต    02/09/2553
 • อ่าน   474
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294