ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาวางท่อเสริมแรงดันน้ำ
 •     การประปาส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ ต.ป่าตัน เชียงใหม่ สอบราคาวางท่อเสริมแรงดันน้ำ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ ต.ป่าตัน เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2553
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ ต.ป่าตัน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/08/2553
 • หมดเขต    30/08/2553
 • อ่าน   475
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294