ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •     สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. ประกวดราคาติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานคลังและพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2553
 • หน่วยงาน    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.
 • วันที่ประกาศ   25/08/2553
 • หมดเขต    27/08/2553
 • อ่าน   415
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294