ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 โครงการ
 •     อบต.สะลวง อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 โครงการ ปรอมาณงานกว้าง 4 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 436 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.10-0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารได้ที่ อบต.สะลวง อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 กันยายน 2553
 • หน่วยงาน    อบต.สะลวง อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/08/2553
 • หมดเขต    06/09/2553
 • อ่าน   520
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294