ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาโครงการป้องกันภัยพิบัดิสำหรับ Data Center
 •     สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. ประกวดราคาโครงการป้องกันภัยพิบัดิสำหรับ Data Center ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานคลังและพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2553
 • หน่วยงาน    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.
 • วันที่ประกาศ   25/08/2553
 • หมดเขต    30/08/2553
 • อ่าน   444
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294