ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด
 •     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2550
 • หน่วยงาน    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/08/2550
 • หมดเขต    10/09/2550
 • อ่าน   670
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294