ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลก่อสร้างอาคารในที่ราชพัสดุ
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลก่อสร้างอาคารในที่ราชพัสดุหมายเลขทพเบียนที่ ชม. 146 (บางส่วน) อ.พร้าว ผู้สนใจเข้าร่วมติดต่อได้ที่ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจ.เชียงใหม่ ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2553
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/08/2553
 • หมดเขต    04/10/2553
 • อ่าน   493
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294