ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารจำนวน 13 หลัง
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง ต.หายยา เชียงใหม่ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารจำนวน 13 หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 กันยายน 2553
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง ต.หายยา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/08/2553
 • หมดเขต    06/09/2553
 • อ่าน   528
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294