ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการถมถนนลูกรัง ครั้งที่ 2
 •     เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการถมถนนลูกรัง ครั้งที่ 2 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสองแคว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กันยายน 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/08/2553
 • หมดเขต    08/09/2553
 • อ่าน   509
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294