ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์เด็กเล็ก คสล. 2 ชั้น
 •     เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์เด็กเล็ก คสล. 2 ชั้น ผู้สนใจติตด่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานทะเบียนและทรัพท์สิน กองคลัง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กันยายน 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/08/2553
 • หมดเขต    01/09/2553
 • อ่าน   460
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294