ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ
 •     วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กันยายน 2553
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/08/2553
 • หมดเขต    03/09/2553
 • อ่าน   466
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294