ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ สอบราคาจ้างปรับปรุงฯ
 •     ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาส่วนบ้านพักอาศัย ติดตั้งรางน้ำชายคาอาคาร 6 และซ่อมแซมพื้นกระเบื้องลานข้างอาคาร 6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ทีมธุรการ ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กันยายน 2550
 • หน่วยงาน    ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
 • วันที่ประกาศ   04/09/2550
 • หมดเขต    07/09/2550
 • อ่าน   757
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294