ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค
 •     ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 อ.แม่ริม เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (อาหารดิบ) ประจำปี 2554 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กันยายน 2553
 • หน่วยงาน    ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/08/2553
 • หมดเขต    09/09/2553
 • อ่าน   467
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294