ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาวางท่อประปา
 •     การประปาส่วนภูมภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน สอบราคาจ้างเหมาวางท่อประปา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การประปาส่วนภูมภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 กันยายน 2553
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน
 • วันที่ประกาศ   27/08/2553
 • หมดเขต    06/09/2553
 • อ่าน   499
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294