ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
 •     สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ คือ ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติตด่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กันยายน 2553
 • หน่วยงาน    สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/08/2553
 • หมดเขต    09/09/2553
 • อ่าน   461
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294