ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการจ้างปรับปรุงห้องประชุมและระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาบริการจ้างปรับปรุงห้องประชุมและระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง อาคารอำนวยการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา รพ.ประสาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กันยายน 2553
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/08/2553
 • หมดเขต    07/09/2553
 • อ่าน   473
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294