ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (แม่น้ำปิง แม่ข่า แม่คาว)
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (แม่น้ำปิง แม่ข่า แม่คาว) เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูคุณภาพน้ำ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานบริหารงานการคลังงบประมาณและพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2553
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/08/2553
 • หมดเขต    10/09/2553
 • อ่าน   521
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294