ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
 •     เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ คือ กิ่งโคมไฟฟ้า จำนวน 138 จุด , สวิทซ์ควบคุมอัตโนมัติขนาด 60 แอมป์ จำนวน 7 ตัว ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กันยายน 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/08/2553
 • หมดเขต    01/09/2553
 • อ่าน   609
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294