ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลัก/นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง ต.หายยา เชียงใหม่ สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลัก/นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 4 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา รพ.สวนปรุง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กันยายน 2553
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง ต.หายยา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/08/2553
 • หมดเขต    08/09/2553
 • อ่าน   451
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294