ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู 1 เครื่อง , ชนิดแขน 26,500 บีทียู 3 เครื่อง , แบบแยกส่วนชนิดแขวน 37,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องพัสดุ สำนักงานที่ดินเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 กันยายน 2553
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/08/2553
 • หมดเขต    06/09/2553
 • อ่าน   447
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294