ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้สนใจติตด่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กันยายน 2550
 • หน่วยงาน   
 • วันที่ประกาศ   04/09/2550
 • หมดเขต    13/09/2550
 • อ่าน   612
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294